Posted on

การจัดตัวผู้เล่นวอลเลย์ในระบบ 5-1

ส่วนใหญ่ในการแข่งขันวอลเลย์บอล มักนิยมจัดผู้เล่น 6 คนดังนี้

  • ผู้เล่นตัวเซ็ต 1 คน
  • ผู้เล่นตบหัวเสาหรือบอลหลัก 2 คน จะอยู่ตรงข้ามกัน
  • ผู้เล่นตำแหน่งกลางหน้าหรือผู้เล่นตบบอลเร็ว 2 คน จะอยู่ตรงข้ามกัน
  • ผู้เล่นตบบอลบี หรือด้านหลัง 1 คน จะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับตัวเซ็ต

การวางตำแหน่งผู้เล่นในระบบ 5-1

เมื่อเลือกผู้เล่นหลัก 6 คนแรกได้แล้ว ก็วางลงในตำแหน่งต่างๆ ในสนามให้เหมาะสมกับแผนการ และคำนึงถึงความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนประกอบด้วย ควรป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนหรือให้เกิดได้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ในระบบ 5-1  ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งก่อนและหลังตัวเซ็ต  1 ตำแหน่ง เมื่ออยู่แดนหน้า  จะเป็นผู้เล่นที่ต้องเล่นเกมรุกในแดนหน้าเพียง 2 คน หรือที่เราเรียกกันว่า หน้าสอง ถึง 2 ตำแหน่ง จาก 3ตำแหน่ง  ดังนั้นอาจต้องจัดวางตำแหน่งให้ผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งในการรุกอยู่ใน 2 ตำแหน่งนี้

สำหรับการวางตำแหน่ง 5-1 จะมีด้วยกัน 2 แบบดังนี้

1.ไล่จากด้านหลังขวามือ เป็นคนที่ 1 คนที่ 2 อยู่ด้านหน้า คนที่ 3 อยู่กลางหน้า คนที่ 4 อยู่ซ้ายหน้า คนที่ 5 อยู่ซ้ายหลังคนที่ 6 อยู่กลางหลัง

2. แบบที่ 2 ก็วางคนเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนี้คือ ผู้เล่นตบหัวเสา จะวางสลับกับผู้เล่นตบบอลเร็ว การจัดวางตำแหน่งทั้ง 2 แบบ จะทำให้เกิดความแตกต่างในระบบการรุกครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการยืนรับลูกเสริฟและรูปแบบการวางแผนการรุก