Posted on

ชนิดของกรีฑา

ประเภทลู่ Shape

กรีฑาประเภทลู่ คือประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนลู่วิ่งโดยใช้การวิ่งเป็นสำคัญ และจะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลาในการแข่งขัน ซึ่งที่นิยมแข่งกันมีดังนี้

  1. การวิ่งระยะสั้น คือ การวิ่งระยะทางไม่เกิน 400 เมตร นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย โดยแบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 60, 80, 100, 200 และ 400 เมตร
  2. การวิ่งระยะกลาง คือ การวิ่งระยะทางตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป และไม่เกิน 1,500 เมตร
  3. การวิ่งระยะไกล คือ การวิ่งระยะทางมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไป รวมถึงการวิ่งมาราธอน (42.195 เมตร ) ด้วย
  4. การวิ่งผลัด คือ การแข่งขันที่แบ่งกันเป็นชุด และแต่ละชุดมีจำนวนผู้แข่งขันเท่า กัน ได้แก่การวิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน การวิ่งผลัดต่างระยะ และการวิ่งข้ามรั้ว

กรีฑาประเภทลาน Shape

กรีฑาประเภทลาน คือการแข่งขันกันในสนาม ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยระยะทาง  อาจจะเป็นความไกลหรือความสูงก็ได้ โดยมีประเภทการแข่งขัน ได้แก่

  1. ประเภทที่ตัดสินด้วยความไกล ได้แก่ เขย่งก้าวกระโดด กระโดดไกล ทุ่มน้ำหนัก พุ่งแหลนขว้างค้อน และขว้างจักร
  2. ประเภทที่ตัดสินด้วยความสูง ได้แก่ กระโดดสูง และกระโดดค้ำ

กรีฑาประเภทผสม Shape

กรีฑาประเภทผสมเป็นการแข่งขันที่นำกรีฑาประเภทลู่ และประเภทลานบางส่วนมาผสมกัน ได้แก่ปัญจกรีฑา ประกอบด้วย 5 รายการ ทำการแข่งขันวันเดียว คือ กระโดดไกล, พุ่งแหลน , วิ่ง 200 เมตร, ขว้างจักร และวิ่ง 1,500 เมตร

ทศกรีฑา ประเภทชาย ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ ทำการแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกัน ส่วนประเภทหญิง มีการแข่งขันเพียงแบบเดียว คือ สัตตกรีฑา ซึ่งก็มีทั้งหมด 7 รายการการแข่งขันด้วยกัน อาจต้องใช้เวลาร่วม 2 วันกันเลย