การตบบอลเร็วในวอลเลย์บอล

April 17, 2017 admin 0

ผู้เล่นตบบอลเร็วนับว่ามีความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการรุก เพราะแผนการรุกต้องประกอบด้วยบอลเร็ว และแผนการรุกแบบผสมผสาน  สำหรับคุณสมบัติของผู้เล่นควรจะมีคือ