ชนิดของกรีฑา

April 19, 2017 admin 0

ประเภทลู่ Shape กรีฑาประเภทลู่ คือประเภทที่ต้องแข่งขันกันบนลู่วิ่งโดยใช้การวิ่งเป็นสำคัญ และจะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลาในการแข่งขัน ซึ่งที่นิยมแข่งกันมีดังนี้