Posted on

ประวัติปิงปอง

กีฬาปิงปอง เป็นกีฬาที่มีความท้าทาย ซึ่งผู้เล่นต้องอาศัยไหวพริบ และความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายในการรับ-ส่งลูก กีฬาปิงปองจึงได้รับความนิยมในระดับสากล จนถูกบรรจุไว้ในการแข่งขันระดับโลก

Continue reading ประวัติปิงปอง