การจัดตัวผู้เล่นวอลเลย์ในระบบ 5-1

April 18, 2017 admin 0

ส่วนใหญ่ในการแข่งขันวอลเลย์บอล มักนิยมจัดผู้เล่น 6 คนดังนี้ ผู้เล่นตัวเซ็ต 1 คน ผู้เล่นตบหัวเสาหรือบอลหลัก 2 คน จะอยู่ตรงข้ามกัน ผู้เล่นตำแหน่งกลางหน้าหรือผู้เล่นตบบอลเร็ว 2 คน จะอยู่ตรงข้ามกัน ผู้เล่นตบบอลบี หรือด้านหลัง 1 คน จะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับตัวเซ็ต

การตบบอลเร็วในวอลเลย์บอล

April 17, 2017 admin 0

ผู้เล่นตบบอลเร็วนับว่ามีความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการรุก เพราะแผนการรุกต้องประกอบด้วยบอลเร็ว และแผนการรุกแบบผสมผสาน  สำหรับคุณสมบัติของผู้เล่นควรจะมีคือ